Άρθρα

Ανώνυμα εμβάσματα μελών, ετήσιες εισφορές 2016

Αθήνα, 26.4.2017

Αγαπητά μέλη της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας Ηώς,

Ευχαριστούμε όσα μέλη στηρίζουν τις δράσεις της Ένωσης, καταβάλλοντας τις ετήσιες εισφορές τους. Αυτές είναι η μόνη πηγή εσόδων, και στηρίζουν τις όποιες δράσεις.

Κατά τον έλεγχο των παραστατικών, εσόδων-εξόδων κτλ., προέκυψε ότι εμφανίζονται στον λογαριασμό της Ένωσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας δύο εμβάσματα, που είναι δυστυχώς ανώνυμα. Δεν επιτρέπουν τον συσχετισμό με όνομα καταθέτη, και η τράπεζα δεν χορηγεί τέτοιες πληροφορίες. Δυστυχώς, η συνέπεια είναι ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να αναγνωριστούν, και να αποδοθούν οι εισφορές αυτές στους πραγματικούς καταθέτες τους, αν και αθροίζονται στα έσοδα. Ενδέχεται λοιπόν δύο μέλη να εμφανίζονται ως μη ταμειακώς εντάξει, ενώ έχουν πληρώσει. Ζητούμε προκαταρκτικώς συγγνώμη.

Τα εμβάσματα έχουν τα εξής στοιχεία:

α). 22.04.2016, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ071102: 60 ευρώ

β). 03.06.2016, ΣΥΝΔΡ. 2015+2016: 40 ευρώ

Προσεχώς θα αποσταλούν στα μέλη οι πίνακες των οικονομικών τους εισφορών. Για όσους δεν λάβουν το σχετικό ενημερωτικό, παρακαλούμε να ελέγξουν μήπως κάποιο απο τα εμβάσματα αυτά είναι δικά τους. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι άλλο.

Χριστίνα Μητσοπούλου,

Ταμίας της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας Ηώς

Επικοινωνηστε

επικοινωνείτε μέσω e-mail

ή από την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισοδος