Συγγενείς Ενώσεις & Ιδρύματα

Ι. Αρχαιολογικοί Φορείς, Σύλλογοι, Ενώσεις και άλλα Ιδρύματα

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟ)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού_Culture (ΥΠΠΟ)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Κωδικοποίηση βασικής αρχαιολογικής νομοθεσίας (Νομοθεσία)

Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας (Αιγεύς)

Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Αρχαιοτήτων/ Hellenic Society for Law and Archaeology (ΕΕΔικΑ)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – ΚΕΡΑ (ΚΕΡΑ)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) – Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών (EIE_Athens Archaeology)

Monumenta - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου (Monumenta)

ΙΙ. Ευρωπαϊκές Αρχαιολογικές Ενώσεις

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI (ANA)

Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (DGUF)

Deutsche Orient-Gesellschaft (DOG)

Deutscher Archäologen-Verband (DARV)

Deutscher Verband für Archäologie (DVA)

European Association of Archaeologists (EAA)

Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

International Association for Classical Archaeology / Associazione Internazionale di Archeologia Classica (Rome) (AIAC)

Society for Historical Archaeology (SHA)

Österreichischer Archäologie-Bund (OEAB)

Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland (VLA)

ΙΙΙ. ΑΕΙ – Αρχαιολογικά Τμήματα

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

IV. Ξένες Αρχαιολογκές Σχολές Αθηνών

Επικοινωνηστε

επικοινωνείτε μέσω e-mail

ή από την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισοδος