ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Πέμπτη 22.03.2018, ώρα 17.00

Προς τα μέλη της Ένωσης

Θέμα: Σύγκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 συγκαλείται η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών, στην αίθουσα του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, στην οδό Αγίων Ασωμάτων 15, στo Θησείο.

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 17.00 με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

  • Απολογισμός και έγκριση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2017,
  •  Οικονομικός Απολογισμός,
  •  Πρόγραμμα δράσης για το 2018,
  •  Συζήτηση επί προτάσεων των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν την Ένωση.

Προκειμένου οι εργασίες να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως, παρακαλούμε να προσέλθετε μέχρι την καθορισμένη ώρα.

Η Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

Μελίνα Φιλήμονος          Βαγγέλης Νικολόπουλος

 

 

Αρχείο πρόσκλησης: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Επικοινωνηστε

επικοινωνείτε μέσω e-mail

ή από την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισοδος