Νέα ομάδα εργασίας για τη Δημόσια Αρχαιολογία / Public Archaeology

Νέα ομάδα εργασίας για η Δημόσια Αρχαιολογία / Public Archaeology (European Association of Archaeologists-EAA, 3 Sept. 2013, Pilsen).

New working group for Public Archaeology_Sept 2013

Επικοινωνηστε

επικοινωνείτε μέσω e-mail

ή από την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισοδος