ΙΣΤΟΡΙΚΟ  IΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, «ΗΩΣ»

Eos-Head

Από πολύ παλιά, μετά την πτώση της Δικτατορίας, όταν αναβίωσαν οι συλλογικοί σχηματισμοί, άρχισε μεταξύ των αρχαιολόγων να γίνονται συζητήσεις για την ίδρυση μιας επιστημονικής Ένωσης, που θα στεγάζει όλους τους αρχαιολόγους της Ελλάδας. Η πρόταση αυτή πήρε συγκεκριμένη μορφή τον Φεβρουάριο του 1995, αλλά η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε.

 

Ακολούθησε, το 2000, η προσπάθεια ίδρυσης του «Αρχαιολογικού Επιμελητηρίου Ελλάδας», η οποία ματαιώθηκε οριστικά την Άνοιξη του 2008, αλλά η σκέψη αυτή δεν εγκαταλείφθηκε.

Έτσι ξεκίνησε η επεξεργασία  νέου ιδρυτικού κανονισμού (Καταστατικού) επιστημονικού σωματείου, που κατατέθηκε στο αρμόδιο Πρωτοδικείο στην Αθήνα και το οποίο εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2010.
Οι πρώτες  εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2010  και η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών τον Ιανουάριο του  2011, η οποία ψήφισε κείμενο Διακήρυξης Αρχών.

Ήδη η Ένωση αριθμεί 95 μέλη. Στις 9-3-2012 πραγματοποίησε με επιτυχία ανοιχτή στο αρχαιολογικό κοινό Ημερίδα με τίτλο « Αρχαιολογική Έρευνα και Διαχείριση του Αρχαιολογικού υλικού», στην οποία για πρώτη φορά συζητήθηκαν όλα τα τα ζέοντα θέματα της ελληνικής Αρχαιολογίας.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΗΩΣ»

  • Η συνεισφορά στην ανάπτυξη και προώθηση της αρχαιολογικής επιστήμης, που αφορά στον ελληνικό πολιτισμό.
  • Η συμβολή στο έργο της προστασίας των αρχαιοτήτων και του περιβάλλοντος αυτών.
  • Η ανάπτυξη της συνεργασίας με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς ελληνικούς και ξένους για την προαγωγή της αρχαιολογικής επιστήμης και την προστασία των αρχαιοτήτων.
  • Η προάσπιση των επιστημονικών και πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και ο καθορισμός αρχών δεοντολογίας του αρχαιολογικού λειτουργήματος.
  • Η ανάδειξη και ηθική ενίσχυση του έργου και των εν γένει νομίμων συμφερόντων των μελών της, με σκοπό την διασφάλιση κατάλληλου επιστημονικού περιβάλλοντος και όρων ανάλογων με την κοινωνική και εθνική σπουδαιότητα της αρχαιολογικής επιστήμης.
  • Η καλλιέργεια αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.
  • Η δημιουργία ενός φορέα διαλόγου, έκφρασης, ενημέρωσης και δράσης για τα θέματα του αρχαιολογικού λειτουργήματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η διαρκής προβολή ζητημάτων για την προστασία των αρχαιοτήτων και την προάσπιση των συνταγματικών δικαιωμάτων των μελών της.
  • Η διάχυση της αρχαιολογικής παιδείας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την επιστήμη της αρχαιολογίας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (21-1-2011)

Οι  αρχαιολόγοι μέλη της Ενωσης, προερχόμενοι από το δυναμικό του Υπουργείου Πολιτισμού και από τα Τμήματα Αρχαιολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, από ερευνητικά Ινστιτούτα με αντικείμενο την αρχαιολογική ―αρχαιογνωστική έρευνα και από πολιτιστικούς φορείς αρχαιολογικών και αρχαιογνωστικών ενδιαφερόντων, καθώς και ανεξάρτητοι μελετητές-αρχαιολόγοι, διαβεβαίωσαν σε ομόφωνη δήλωση την προσήλωσή τους στους σκοπούς και τους στόχους της ΄Ενωσης, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Καταστατικό της  Χάρτη.          

Διακήρυξαν επίσης την πρόθεσή τους να συμβάλουν  με τις ενέργειές τους και τις παρεμβάσεις τους προς κάθε κατεύθυνση στον ορθολογικότερο προγραμματισμό των μεθοδεύσεων θεσμικής προστασίας και προβολής των αρχαιοτήτων εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού και στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη προώθηση των αρχαιολογικών σπουδών εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η ΄Ενωση, αρωγός στο έργο της Πολιτείας και στους σχεδιασμούς που αυτή αναλαμβάνει τόσο στον τομέα της πολιτιστικής παιδείας και αρχαιολογικής μόρφωσης, όσο και στον τομέα της γενικότερης προστασίας των αρχαιοτήτων, φιλοδοξεί με τις κατάλληλες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, να αποτελέσει τον αδέκαστο κριτή αλλά και τον σύμβουλο με εμπεριστατωμένες προτάσεις, στην ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας,  που δεν θα διέπεται από αμφισβητούμενης σκοπιμότητας αρχές και από μικροπολιτικές επιδιώξεις και αμφιλεγόμενης διαφάνειας  νεωτερισμούς. Με στήριγμα και οδηγό  πάντοτε τα υποτιμημένα στην εποχή μας ανθρωπιστικά γράμματα και φυσικά στο πλαίσιο της αποδεδειγμένης κατά περίπτωση επιστημονικής ειδικότητας.

Πρόθεση της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας, «Ηώς», αποτελεί επίσης και η ενεργοποίηση των πολιτών και η ευαισθητοποίηση ιδίως των νέων, στις αξίες του αρχαιοελληνικού και του Βυζαντινού/μεταβυζαντινού πολιτισμού,  κυρίως μέσω των αρχαιολογικών ευρημάτων και όχι μόνον.  Δεδομένου ότι η επικοινωνία των νέων με τα κατάλοιπα του παρελθόντος  είναι συνήθως άγονες επισκέψεις στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους,  η ευκαιρία για  μέθεξη με τις ιδέες που αυτά αποπνέουν και  η ανάγκη της δια βίου μάθησης, εφήβων και ενηλίκων, με στόχο την αυτογνωσία και τις υποχρεώσεις απέναντι στο σύνολο, είναι προφανείς.

Για να μη μεταβάλλονται οι πολίτες σε κύμβαλα αλαλάζοντα στείρας παρελθοντολογίας, σε μιαν εποχή οικονομικής κρίσης και ευτελισμού των αξιών και του μέτρου, το προσκλητήριο της Ένωσης για οργανωμένη, συστηματική και έγκυρη μελέτη και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στροφή προς τις διαχρονικές αρχές  του Ελληνισμού, ηχεί όσο ποτέ επίκαιρο. 

Επικοινωνηστε

επικοινωνείτε μέσω e-mail

ή από την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισοδος